Kosten 8-weekse mindfulnesstraining (MBSR):
Inclusief: werkmap, geluidsopnamen, thee/koffie en lunch of diner op de stiltebijeenkomst.
Kosten: 375,00 euro.
Ik ben gecertificeerd Mindfulnesstrainer categorie 1 en aangesloten bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen.

Voor vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzicht van verzekeraars.

Veel werkgevers zijn bereid om de mindfulnesstraining te vergoeden. Hier kun je altijd naar vragen, vooral in het kader van stress, overspannenheid of burn-out.
Gespreide betalingen eventueel in overleg mogelijk.

Hoe gaat het verder na opgave:
Nadat u, u heeft aangemeld via het contactformulier, krijgt u een mail met verdere informatie.
In deze mail staat ook dat ik een belafspraak met u wil maken, om goed af te stemmen of de training daadwerkelijk wat voor u is. Tevens is het een kennismaking tussen u en mijzelf en kunt u vragen stellen over de training.

Na de telefonische intake, stuur ik u de factuur. Bij een aantal zorgverzekeraars (zie vergoedingen) kunt u deze declareren. Mits anders afgesproken, is de factuur voor de start van de training overgemaakt.

Verdere informatie
Kvk: 53009096
Reknr: NL80 RABO 0136707602

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.
Van uw behandeling leg ik een klein digitaal dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).
Ik gebruik het digitale dossier voor de facturering, waarin uw naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats worden vermeld. Daarnaast de datum van de training en de naam van de training. Inhoudelijk wordt verder niets genoteerd. Mijn computer is volgens alle wetten afgeschermd.
Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Als ZZP-er alleen toegang heb tot de dossiers
  • Mij houdt aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
  • Als ik overleg heb met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreek uit de praktijk, dit altijd anoniem en onherkenbaar doe

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:

  • Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar
  • Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
  • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens